Mũ Bảo Hộ Có Kính Blue Eagle Cao Cấp – MKH0005

$0.00

Tiêu chuẩn: TCVN 6407 1998, CE, ANSI Z87

Chất liệu: HDPE-PP

Ưu điểm: Cách điện, chống tia UB-UV, chống bụi, chống tia tử ngoại,…