Kính Bảo Hộ Lao Động Cao Cấp – KBH0101

$0.00

Chất liệu: Ovan Polycacbonate

Màu sắc: trắng và đen

Khối lượng: 200g

Đạt tiêu chuẩn: CE, ANSI Z87.1, EN166, EN 170

Sản xuất: Hàn Quốc