Kính Hàn Bảo Hộ ToTal 2 Lớp Cao Cấp – KHL0025

Xuất xứ: Trung Quốc

Thương hiệu: TOTAL

Màu sắc: Xanh