Kính Bảo Hộ Lao Động AS1000 Cao Cấp – KCM0017

Màu: Cam, Vàng

Hãng: Salisbury

Chứng nhận: ANSI Z87.1, ASTM F2178

Chất cấu tạo: Polycacbonat (PC)