Kính Bảo Hộ 3M Chống Hoá Chất Kiểu Mỹ Ốp To – KBH0025

Mã sản phẩm: KBH0025

Nhà sản xuất: 3M

Chứng nhận: Tiêu chuẩn Châu Âu